INTENCJE   MSZY ŚWIĘTYCH

 13 - 20  I  2018 r.  

 

Niedziela  13.1.2019    Chrzest  Pański

godz. 800 – za śp. Janinę i Jerzego Malinowskich oraz zmarłych dziadków z obojga stron

godz. 1100 za śp. męża Teofila Damrath i zmarłych z rodziny Damrath i Kielbratowskich

Poniedziałek    14.1.2019

godz. 1700 – w intencji całej naszej Rodziny Parafialnej

Wtorek    15.1.2019     

godz. 900 – w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla spowiednika

Środa     16.1.2019     

godz. 1700 w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Kapłanów dla ks. Krzysztofa i ks. Jarosława

Czwartek     17.1.2019  

godz. 1700 – za śp. męża Zbigniewa Lewandowskiego w 8 rocz. śmierci, rodziców z obojga stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek     18.1.2019 

godz. 1600 - w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Mieczysławy z okazji 80 urodzin

godz. 1700 – za śp. męża Kazimierza w rocznicę śmierci oraz rodziców Klarę i Jana

Sobota       19.1.2019 

godz. 1600 w pewnej intencji

godz. 1700 – Leśna Jania – za śp. Edwarda i Jadwigę Bruchwalskich oraz siostrę Elżbietę

Niedziela  20.1.2019   

godz. 800 – za śp. Jerzego Mańkowskiego, rodziców z obojga stron oraz zmarłych z rodziny

godz. 1100 za śp. Józefa Osowskiego, Mariannę i Józefa Iwańskich oraz zmarłych dziadków i babcie z obojga stron

godz. 1500 – za śp. Agnieszkę Nemitz z okazji urodzin oraz Alfonsa, Józefa i Andrzeja –int. wnuków


          

 Strona internetowa została wykonana w ramach projektu: „Przygotowanie i wystawienie widowiska teatralnego poświęconego tematyce świąt Bożego Narodzenia w szerszym kontekście historyczno - regionalnym Kociewia”