Parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej

(województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Smętowo)

      Parafia została założona prawdopodobnie ok. 1300 roku, przez miejscowych właściciele dla swoich obszernych majątków. Pochodzi z pierwszych czasów chrześcijaństwa w Polsce. Kościół zbudował Piotr Kostka, późniejszy podkomorzy malborski i chełmiński. 7 sierpnia 1633 roku konsekracji kościoła dokonał biskup włocławski Łubieński, od tego momentu kościół był pod wezwaniem Trójcy Świętej, wcześniej pod wezwanie św. Mikołaja. Dlatego też uroczystości odpustowe odbywały się w niedziele Trójcy św. oraz w dzień św. Mikołaja.

      Jeśli chodzi o zabytki kościoła to możemy tutaj wymienić m.in. kropelnicę starożytną o 6 żebrach, dzwon z napisem w gotyckich minuskałach „Ave Maria gratia plena” oraz tablicę pamiątkową Piotra Kostki, fundatora kościoła.

      Na dzień dzisiejszy parafia liczy 926 wiernych. Miejscowości należące do parafii to: Bobrowiec Wyb., Długolas, Grabowiec, Stara Jania, Stara Jania Wyb., Wyb. Kopytkowa, Wyb. Leśnej Jani, Leśna Jania.

      Proboszczem parafii od 2014 roku do 19.08.2020 roku był ks. dr Krzysztof Koch, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie oraz wykładowca w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

       Proboszczem parafii od 20.08.2020 roku jest ks. dr Łukasz Pałubicki.


          

 Strona internetowa została wykonana w ramach projektu: „Przygotowanie i wystawienie widowiska teatralnego poświęconego tematyce świąt Bożego Narodzenia w szerszym kontekście historyczno - regionalnym Kociewia”